پروژه هاي انجام شده


اولـین کنفرانس مـدیـریت پنج گـانه
اولـین کنفرانس مـدیـریت پنج گـانه

" اولـین کنفرانس مـدیـریت پنج گـانه "در تهران – مرکز همایش های صدا و سیما به تاریخ 20و21 مرداد ماه 95 برگزار گردید

اولین همایش جایزه شهرت برند
اولین همایش جایزه شهرت برند

اولین جایزه شهـرت برند با رویـکرد هدف آشنایی مـدیران و صاحبان صنایع با اصـول برندینگ و همچنین مـدیریت و ایجاد یک بـرند محبوب سی یکم تیر ماه سال جـاری در محل مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیمای ج . ا . ا برگزار گردید.

اولین کنفرانس محصول ارگانیک و امنیت غذایی
اولین کنفرانس محصول ارگانیک و امنیت غذایی

اولین کنفرانس " محصول ارگانیک و امنیت غذایی "در 30 دی ماه سال جاری در تهران مرکز همایشهای کتابخانه ملی ایران برگزار می گردد.

اولین کنفرانس مدیریت حرفه ای ویژه مدیران رستوران ها وفست فودهای کشور
اولین کنفرانس مدیریت حرفه ای ویژه مدیران رستوران ها وفست فودهای کشور

اولین کنفرانس مدیریت حرفه ای ویژه مدیران رستوران ها وفست فودهای کشور در در 11 اسفند ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار می گردد.

دوره مدیریت عملکرد
دوره مدیریت عملکرد

دوره مدیریت عملکرد توسط گروه بین الملل فراز در مشهد مقدس در آذر ماه 94 برگزار گردید

دوره مدیریت نوین
دوره مدیریت نوین

دوره مدیریت نوین ویژه مدیران صنعت طلا و جواهر و صنایع زینتی ایران توسط گروه بین الملل فراز در مشهد مقدس در مهرماه 94 برگزار گردید .

سمینار مدیریت توسعه صادرات
سمینار مدیریت توسعه صادرات

سمینار مدیریت توسعه صادرات با هدف شناخت بازارهای روسیه و آذربایجان" در مشهد مقدس به تاریخ 94/08/14 باحضور مسـئولین و متخصصـان این حـوزه طی یک پنـل تخصصی ( پرسـش و پاسـخ ) برگزار خواهد شد.

همایش مدیران و متولیان صنعت طلا و جواهر و صنایع زینتی ایران
همایش مدیران و متولیان صنعت طلا و جواهر و صنایع زینتی ایران

"همایش مدیران و متولیان صنعت طلا و جواهر و صنایع زینتی ایران " در شهریور ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار گردید .

همایش ملی چهره های ماندگار مدیریت
همایش ملی چهره های ماندگار مدیریت

در برگه زرین کتاب فرهنگ و تاریخ هر کشور ، بدون شک نام اساطیر و چهره های ماندگار و موفق آن کشور ثبت خواهد شد .

کنفرانس الگوهای کارآفرینی و اقتصاد
کنفرانس الگوهای کارآفرینی و اقتصاد

گــروه بین الملل فــراز در نظـر دارد اولین " کنفرانس الگوهای کارآفرینی و اقتصـاد " را با نگـاه واکـاوی الگـوهای اقتـصادی بین المللی

کنفرانس برند ایرانی
کنفرانس برند ایرانی

همانگونه که مستحضرید یکی از ارکان اصلی اقتصاد و کار آفرینی در کشورهای توسعه یافته ، بهره گیری از برندهای تولیدی و تجاری آن کشور است

کنفرانس محصول ارگانیک و غذای سالم
کنفرانس محصول ارگانیک و غذای سالم

"کنـفرانس محصـول ارگانیـک و غـذای سـالم " با هدف شناخت الگو های موفق در فرآوری و تولید غذای سالم و ارگانیک کشاورزان و دامپروران برتر کشور در 26 فروردین ماه 95 در شهر مقدس مشهد برگزار گردید .

کنفرانس مدیریت نوین در حمل و نقل ، ایمنی و راه و ترابری
کنفرانس مدیریت نوین در حمل و نقل ، ایمنی و راه و ترابری

کنفرانس مدیریت نوین در حمل و نقل ، ایمنی و راه و ترابری توسط گروه بین الملل فراز در مرکز همایش های جزیره کیش در دی ماه 94 برگزار گردید

کنفرانس مدیـریت توسـعه و تحـول در سـازمان
کنفرانس مدیـریت توسـعه و تحـول در سـازمان

کنفرانس مدیـریت توسـعه و تحـول در سـازمان توسط گروه بین الملل فراز در شیراز در بهمن ماه 94 برگزار گردید .