اخبار


همایش ملی چهره های ماندگار مدیریت
همایش ملی چهره های ماندگار مدیریت

میهمانان ویژه : جمعی از اساتید و فرهیختگان جوامع علمی جمعی از چهره های برجسته بنگاههای اقتصادی جمعی از مقامات ارشد مجامع و تشکلهای مدیریتی کشور

کنفرانس مدیریت حرفه ای در ورزش
کنفرانس مدیریت حرفه ای در ورزش

اهداف: ارائه راهکارهای گسترش ورزش حرفه ای و قهرمانی گسترش ارتباطات و آموزش با جوامع بین الملل ارائه راهکارهای در آمد زایی و سود دهی باشگاهها در تقابل با باشگاه داری آماتوری معرفی باشگاههای نمونه و مطرح کشور که توانسته..

کنفرانس مدیریت خلاق
کنفرانس مدیریت خلاق

معرفی مدیران خلاق کشوری 2-آموزش روشهای تعیین استراتژی و چشم انداز سازمان. 3-نقش مدیر خلاق در سازمان توسعه یافته. 4-اهمیت تعالی سازمانی و شناسایی بحران در سازمان.

گروه بین الملل فراز با همکاری سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران
گروه بین الملل فراز با همکاری سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران

در این همایش که با حضور هاشمی استاندار تهران ، صادقی رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران،هیمت گریش رایزن بازرگانی کشور ترکیه در ایران ، پروفسور ادنان یوکسل گروز رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه اژه ، بیلگن صالیح نارلی..