هیئت های تجاری


اولین همایش  توسعه روابط تجاری ایران و گرجستان
اولین همایش توسعه روابط تجاری ایران و گرجستان

اولین همایش توسعه روابط تجاری ایران و گرجستان توسط گروه بین المللی فراز در دی ماه 92 برگزار گردید

اولین همایش توسعه روابط ا قتصادی و تجـاری ایران و ترکمنستان
اولین همایش توسعه روابط ا قتصادی و تجـاری ایران و ترکمنستان

اولین همایش توسعه روابط ا قتصادی و تجـاری ایران و ترکمنستان در بهمن ماه 93 در مرکزهمایش های بین المللی صـدا و سیـمای جمهوری اسلامی ایران - تهران برگزار گردید .

اولین همایش توسعه روابط تجاری ایران و روسیه
اولین همایش توسعه روابط تجاری ایران و روسیه

اولین همایش توسعه روابط تجاری ایران و روسیه با هدف معرفی واحدهای توانمند صنعت و تجارت ایران در مردادماه 93 در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار گردید

نشست آشنایی با فرصتهای اقتصـادی و تجـاری عمـان و روسیـه
نشست آشنایی با فرصتهای اقتصـادی و تجـاری عمـان و روسیـه

نشست آشنایی با فرصتهای اقتصـادی و تجـاری عمـان و روسیـه " در مشهد مقدس مورخ 20 آبان ماه با حضور مسـئولین و مدیـران واحدهای تولیدی،صنعتی و تجاری کشور و متخصصـان این حـوزه طـی یک پنـل تخصـصی ( پرسـش و پاسـخ ) برگزار می گردد .