جناب آقای محسن پورآخوندی

مدیریت شرکت امید آفرینان مبین کد 8006
 انجام عملیات بیمه ای در انواع رشته های اشخاص ، اموال و مسئولیت و اتومبیل و طرح های خاص بر اساس مجوز فعالیت صادره از طرف بیمه مرکزی ایران
 اهداف کلان : 
- بهینه سازی ترکیب پرتفوی بیمه ای 
- بهینه سازی سرمایه های انسانی 
- بهبود توانایی مالی 
- افزایش توان رقابتی 
مجموعه ، امتیازات و ویژگی ها:
- کسب عنوان نمایندگی برتر شرکت سهامی بیمه دی در سال های 1394 الی 1399
- دارای پروانه بین المللی مشتری مداری 
- گواهینامه مشتری مداری از آکادمی KQR
- گواهینامه آموزش مدیریت عمومی از آکادمی CCPL
- گواهینامه اعتبار سنجی از آکادمی IQS