دی ماه ۱۳۹۴

کنفرانس مدیریت نوین در حمل و نقل ، ایمنی و راه و ترابری

1398/06/16 496
کنفرانس مدیریت نوین در حمل و نقل ، ایمنی و راه و ترابری توسط گروه بین الملل فراز در مرکز همایش های جزیره کیش در دی ماه 94 برگزار گردید
 
طی دو دهه گذشته دانش مدیریت مقام و موقعیت برجسته یافته است و شیوه ها و تکنیک های مدیریت آهنگ رشد سریعتری پیدا کرده است. کیفیت و سبک مدیریت بیش از هر عامل دیگری موفقیت یا عدم موفقیت هر مجموعه ای را تعیین می کند. امروزه یکی از پر اهمیت ترین حوزه های مدیریت ، مدیریت در حمل و نقل و راه و ترابری کشور می باشد که نیازمند توجه بیشتر و آشنایی مدیران این حوزه با عوامل پنجـگانه فنـون بـازاریایی، ساخـتار سـازمانی ، سبـک مدیریت ، مـالکیت و آمـوزش  مـی باشد.
 به همین منظور" کنفرانس مدیریت نوین در حمل و نقل ، ایمنی و راه و ترابری"در 27 دی ماه 94 در جزیره کیش به منظور  بررسی موفقیت سازمانهای  خدماتی حمل و نقل (داخلی و بین الملی )برگزار گردید.
سرفصل های کنفرانس :  
- بررسی روش های نوین جهت ایمن سازی حمل و نقل.
- تعیین شاخص های موفقیت شرکتهای حمل و نقل .
- تحلیل سیستم های حمل و نقل هوشمند ، هماهنگ و سازمان یافته .
- ارائه روش های نوین مدیریتی جهت کاهش هزینه های حمل و نقل .
- بهره گیری از فنون جدید مدیریت در شرکت های حمل و نقل برای بهره برداری صحیح از امکانات و سرمایه های حمل و نقل .
- آسیب شناسی حمل و نقل داخلی و بین المللی .
- دقت و اطمینان صاحب کالا از خدمات .
- آموزش روشهای نوین جهت صدور بارنامه و  آشنایی با بیمه حمل و نقل ، بار ، مسئولیت و راننده

تصاویر کنفرانس مدیریت نوین در حمل و نقل ، ایمنی و راه و ترابری