فروردین ماه ۱۳۹۵

کنـفرانس محصـول ارگانیـک و غـذای سـالم

1398/06/16 1698
"کنـفرانس محصـول ارگانیـک و غـذای سـالم " با هدف شناخت الگو های موفق در فرآوری و تولید غذای سالم و ارگانیک کشاورزان و دامپروران برتر کشور در 26 فروردین ماه 95 در شهر مقدس مشهد برگزار گردید .
 بدون تردید برخورداری از غذای سالم و ارگانیک و حلال تاثیر بسزایی در ساختن جامعه سالم به دست انسان سالم دارد، همانطور که مستحضرید ارگانیک مضمونی است که درباره نحوه تولیدصنایع غذایی و فرآوری و پرورش محصولات کشاورزی و دامی تا قبل از رسیدن بدست مصرف کننده ، بحث میکند.یافته های جدید دانشمندان در واقع تأییدی بر این باور قدیمی است که هر چیزی طبیعی اش بهتر است. به طور کلی ،غذای ارگانیک یا طبیعی ، به غذایی گفته می شود که بدون دخالت یا بدون مصرف آفت کش ها ،کود های شیمیایی و ترکیبات اصلاح  شده  ژنتیکی تولید شده باشد .
به  همین  منظور "کنـفرانس محصـول ارگانیـک و غـذای سـالم " با هدف شناخت الگو های موفق در فرآوری و تولید غذای سالم و ارگانیک با حضور تعداد کثیری از اساتید برجسته و تولید کنندگان ،  کشاورزان و دامپروران برتر کشور در 26 فروردین ماه 95 در شهر مقدس مشهد برگزار گردید .

تصاویر کنـفرانس محصـول ارگانیـک و غـذای سـالم