اجلاس شیوه های موفقیت در رهبری بازار

1398/06/16 1924
۲۷دی ماه ۱۳۹۷
 احتراما گروه تخصصی تحقیق و توسعه بازار در نظر دارد اولین اجلاس برترین شیوه های موفقیت در رهبری بازار و اقتصاد را با هدف بررسی بروزترین روش های حفظ و دستیابی به بازارهای جدید و رهبری موفق در اقتصاد و بازار و  با همکاری انحصاری ارزیابان کیفیت خاورمیانه(AKK) و دفتر رایزنی همکاری های علمی و آموزشی عضو بنیاد مطالعات آسیایی و باحضوربرترین مدیران بخش خصوصی و صاحب نظران و اساتید بنام کشور در مورخ  27 دی ماه 1397  در مرکز گردهمایی های بین المللی صدا و سیما تهران برگزار نماید.

تصاویر اجلاس شیوه های موفقیت در رهبری بازار