اولین نشست تجارت خارجی

1398/06/16 2681
مهرماه ۱۳۹۸
 

 

امروزه یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه شرکت های تولیدی، صنعتی و خدماتی در کشور های توسعه یافته و یا در حال توسعه، آشنایی مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی با قوانین و روش های موفق در تجارت خارجی، شناسایی دقیق بازارهای هدف و چگونگی افزایش روابط تجاری و اقتصادی با فراگیری روش های نوین در تجارت خارجی می باشد، که این مهم معرفی محصولات یا خدمات بنگاه های اقتصادی در بازار های بین المللی و همچنین سودآوری هرچه بیشتر را در پی خواهد داشت.

بدین منظور در نظر است اولین نشست تجارت خارجی با حمایت معنوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، با حضور مدیران و صاحبان بنگاه های موفق اقتصادی در 23 مهرماه سال 1398 در مرکز بین المللی گردهمایی تهران برگزار گردد.

تصاویر اولین نشست تجارت خارجی