جناب آقای جانعلی افشان

جناب آقای جانعلی افشان
 مخزن سازی مهد ماشین افشان افتخاردارد با به کار گرفتن کادری مجرب و با سابقه واستفاده از استاندارد های روز اروپا و امریکا در زمینه ساخت مخازن ذخیره گاز مایع (LPG )فعالیت مستمر دارد.
_ استاندارد اروپا CE
_ISO 3834 -2 : 2005 
_ISO 9001 : 2015 
این شرکت جهت اطمینان از کیفیت محصولات تولیدی خود علاوه بر تامین متریال با کیفیت در تمامی ایستگاه های تولیدبا بکار گیری واحد کنترل(QC) جهت ارتقاء کیفیت مخازن تولیدی اقدام نموده است .
_ نوع ورق به کار رفته A516 gr70
_ مخازن دارای لوازم رگو امریکایی
_ دارای تست های باد و فشار آب و هیدرو استاتیک
_ رادیو گرافی و تست غیر مخرب مخزن (VT-PT-UT )
_ ظرفیت مخازن از یک تن تا شصت تن میباشد.
مهد ماشین پس از اتمام مراحل ساخت و قبل از رنگ آمیزی اقدام به تستهای غیر مخرب(VT_PT_UT )بر روی مخزن نموده و کیفیت جوش ها کنترل میگردد.