جناب آقای علی فرخ

مجموعه قالیشویی مهدی
 ازسال 1382 فعالیت خود را درقالیشویـی بـه عنـوان دفتر قالیشویی شروع نمودیم بعد از سه سـال فعـالیت در دفتر و آشنایی با حرفه  قالیشویی و مهارت آموزی توسط همکاران خوبمون در کـرج کارگاه قـالیشویـی مهـدی را راه انـدازی نمودیم ابتـدا کارگاه کـوچک بود با ظرفیت محدود دستگاه‌های کوچک بعد از یکسال فعالیت کار خود را گسترش دادیم و دستگاه‌های خشک‌کن و گرمخانه بزرگتر راه اندازی شد در سال   1400 پس از فراز و نشیب های فراوان و کمک و راهنمایی فراوان آقای مهندس رضایی مـدیـریت محترم شرکت دانش بنیـان پـویاپـازیریک ایسـاتیس مجهز به دستـگاه‌های تمام اتومـاتیک شستشـوی فـرش در منطقه غـرب استـان البرز و قـزویـن شـدیـم و در حال حاضر با 15 نـفـر نـیــرو مـجـرب آمـاده خـدمـات رسانی به مشتریان عزیـزمـان می باشیم.
اولین و تنها دارنده دستگاه های تمام اتوماتیک در منطقه
تنهادارنده گواهینامه ایـزو9001 و ایـزو10004  و ایـزو 45001 و ایـزو 14001 در منطقه