برگزاری اولین دوره رهبری بازار ، برندینگ و بازاریابی و فروش

1398/09/23 378
این دوره به منظور آشنایی مدیران با برترین سبکهای مدیریتی جهان با همکاری نماینده رسمی دانشگاه Istanbul Aydin در 31 فروردین ماه در دانشگاه بین المللی Istanbul Aydin با حضور اساتید دانشگاه برگزار می گردد.