سرکار خانم گلستان گزدرازی

مدیریت مزون عروس گلستان
 دارای مدرک دیپلم خیاطی نازک و ضخیم دوزی و لباس عروس
سابقه 18 سال در زمینه دیزاین خنچه عقد عروسی و بله برون 
نهادی به عنوان ازدواج آسان با همکاری دوستان راه اندازی کردم و در این زمینه ارائه خدمت میکنم.
بدون آموزش در هر دو رشته فعالیت کردم و تمام ایده ازخودم بوده
 به عنوان پخش کننده گل مصنوعی در استان 
گل فروشی و کارگاه مونتاژ کریستال لوستر و سفره های عقد برای مزون خودم
دو طبقه مجتمع دارم که طبقه اول سفره عقد و گل فروشی و طبقه دوم لباس عروس دایر هست
درحال حاضر بهترین دیزاینر سفره عقد و عروسی منطقه شناخته شدم و بانوی کارآفرین برتر از طرف شورا و شهردار معرفی شدم.