رویداد بین المللی مدیریت ورهبری کاریزماتیک

اولین رویداد بین المللی رهبری و مدیریت کاریزماتیک

1398/09/24 532
اولین رویداد بین المللی و مدیریت کاریزماتیک در 14 آذر در مرکز همایشهای صدا و سیما ی تهران با حضور اساتید برجسته از دانشگاه بین المللی Istanbul Aydin ترکیه برگزار گردید .