جناب آقای دکتر علی خویه سخنران کارگاه هوش اقتصادی در تجارت خارجی

1398/11/06 408
 آقای دکتر علی خویه:
مولف و مترجم 12 کتاب تخصصی مرجع کاربردی در حوزه اقتصاد ، بازرگانی ، بازاریابی و برند 
19 سال تجربه اجرایی و حرفه ای
مشاور و مربی شرکتهای ملی و بین المللی
مدرس دانشگاه 
سخنران برتر همایشهای بین المللی