همکاری گروه فراز با جناب اقای هاکان اوکای ریاست دپارتمان مدیریت دانشگاه استانبول آیدین ترکیه

1399/08/29 1744
دعوت هاکان اوکای به اولین وبینار رهبری و مدیریت کاریزماتیک

جدیدترن کلیپ ها