29مردادماه 1399

اولین وبینار بین المللی پیروزی و ماندگاری در کسب و کار

1399/09/18 1032
اولین وبینار بین المللی پیروزی و ماندگاری در کسب و کار
 مدیر محترم همانطور که مستحضرید  COVID- 19  نسل جدید ، کل جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است . در حالی که کلیه اقدامات لازم در سیستم ها و فرآیندهای بهداشتی صورت پذیرفته ، هنوز راهکارهای اقتصادی مطلوب برای مقابله با بحرانهای احتمالی پیش بینی نشده است.
در این مرحله باید از سوی مدیران و کار آفرینان تدابیری اتخاذ شود که کمتر تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته و حتی این بحران را تبدیل به یک فرصت نمایند .به همین منظور در نظر است " اولین وبینار بین المللی پیروزی و ماندگاری در کسب و کار " را در  29 مردادماه با همکاری نماینده رسمی دانشگاه کنت ترکیه با حضور اساتید بین المللی و  برجسته این دانشگاه به صورت وبینار(آنلاین) برگزار نماییم . لذا به جنابعالی به عنوان یکی از مدیران کارآفرین کشور پیشنهاد می گردد  از فرصت پیش رو نهایت بهره را برده در وبینار فوق به صورت آنلاین شرکت نمایید .

تصاویر اولین وبینار بین المللی پیروزی و ماندگاری در کسب و کار