جناب آقای هوشنگ رضایی ثمرین در اولین همایش پیروزی و ماندگاری

1399/09/22 406
.رئیس بازرگانی خارجی سازمان صمت استان تهران .مدرس دوره های آموزشی تجارت خارجی .کارشناس عالی سازمان صمت استان تهران .دانش آموخته دانشگاه تهران /مدیریت حرفه ای کسب و کارDBA . دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی /مدیریت عالی اجراییMBA
مدیر محترم همانطور که مستحضرید  COVID- 19  نسل جدید ، کل جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است . در حالی که کلیه اقدامات لازم در سیستم ها و فرآیندهای بهداشتی صورت پذیرفته ، هنوز راهکارهای اقتصادی مطلوب برای مقابله با بحرانهای احتمالی پیش بینی نشده است، در این مرحله باید از سوی مدیران و کار آفرینان تدابیری اتخاذ شود که کمتر تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته و حتی این بحران را تبدیل به یک فرصت نمایند .
لازم به ذکر است به گفته بسیاری از مشاوران برتر کسب و کار داخلی و خارجی یکی از مهمترین اقدامات جهت آشنایی با روش های مدیریت بحران و گذر از شرایط کنونی مدیران حضور مستمر در همایش های علمی و کنفرانس های معتبر می باشد.به همین منظور در نظر است " اولین همایش ماندگاری و پیروزی " بر سه اصل هوش هیجانی و خلاقیت ، بازاریابی و فروش ، اعتماد سازی مشتری با حضور مدیران و کارآفرینان سراسر کشور و همچنین اساتید برتر و برجسته در  14 اسفندماه در تهران برگزار گردد . لذا از جنابعالی به عنوان یکی از مدیران کارآفرین کشور دعوت می شود در همایش فوق حضور یابید و از فرصت پیش رو نهایت بهره را ببرید.

تصاویر جناب آقای هوشنگ رضایی ثمرین در اولین همایش پیروزی و ماندگاری