جناب آقای حسین سروری

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی خواجه حسین سروری
 بازرگانی خواجه حسین سروری در زمینه صادرات و واردات در بازارچه های مرزی افغانستان فعالیت           می کند و تمامی مراحل پیشرفت کار را در اسرع وقت انجام می دهد در واقع این مجموعه واسطه ای  بین تجار افغان با شرکت ها و کارخانه ها بوده و کلیه پیگیری‌های مربوط به خرید و بارگیری و ارسال از مبدا و تحویل کالا در مقصد در مرز با تجاران بر عهده دارد صداقت در کار و پرسنل مجرب و کاملا آشنا به کار از ویژگی های است که باعث شده مشتریان مجموعه ما را از سایر مجموعه ها جدا کنند همچنین بیش از 10 سال تخصص و داشتن امکاناتی نذیر فضای دفتر ی وسیع و چهارده هزار متر مربع زمین اختصاصی برای تخلیه و بارگیری کار از تفاوت های ما است .
مابهترین نیستیم اما متفاوت هستیم.