جناب آقای حبیب اشرفیان

مدیر فروش و بازرگانی شرکت ارسان صنعت کفش آقانژاد
 تولید کننده انواع کفش چرمی راحتی پرسنلی و ایمنی  و نظامی 
واحد نمونه تولید کفش در سال های  95و 97 و 98
دارای نشان استاندارد ملی
تامین کننده سازمان ها و ارگانها
کارخانجات صنعتی و پتروشیمی و پالایشگاهی ...
رئیس انجمن کفش تبریز