کنفرانس مدیریت حرفه ای در ورزش

اهداف: ارائه راهکارهای گسترش ورزش حرفه ای و قهرمانی گسترش ارتباطات و آموزش با جوامع بین الملل ارائه راهکارهای در آمد زایی و سود دهی باشگاهها در تقابل با باشگاه داری آماتوری معرفی باشگاههای نمونه و مطرح کشور که توانسته اند با مدیریت صحیح افتخارات بزرگی را رقم بزنند.

اهداف:  ارائه راهکارهای گسترش ورزش حرفه ای و قهرمانی گسترش ارتباطات و آموزش با جوامع بین الملل ارائه راهکارهای در آمد زایی و سود دهی باشگاهها در تقابل با باشگاه داری آماتوری معرفی باشگاههای نمونه و مطرح کشور که توانسته اند با مدیریت صحیح افتخارات بزرگی را رقم بزنند.
شنیدن کلمه ورزش از دیر باز یاد آور سلامتی و نشاط در ذهن بوده است ؛ اما در جوامع پیشرفته افرادی که دارای تفکر پیشرفته بودند از این عامل با نشاط خروجیهای بیشتری گرفته و آنرا به یک صنعت و بعد هم بنگاه اقتصادی پر در آمد تبدیل کرده و یک مبدل اقتصادی لقب گرفته اند . امروزه مدیران متفکر باشگاههای ورزشی کشور که امر سیاستگذاری در ورزش را بسیار جدی می دانند و همچنین با نگاه به بعد فرهنگی ورزش فعالیت خود را ارزش بیشتری نهاده و نام خود و ورزش کشور عزیزمان را در جوامع بین الملل نیز مطرح نموده اند.لذا گروه فراز در راستای ارج نهادن به این جامعه بزرگ کشوری در نظر دارد کنفرانس "مدیریت حرفه ای در ورزش " را در مورخ 12 شهریورماه سال جاری در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار نماید. لازم به ذکراست حضور بیش از 700 تن از مدیران ارشد باشگاهها، فدراسیونها و هیأت های ورزشی در کنار مقامات و مسؤلین کشوری کمک بسیار شایانی به هر چه با شکوه تر برگزار شدن کنفرانس می نماید.  
اهداف:
ارائه راهکارهای گسترش ورزش حرفه ای و قهرمانی
گسترش ارتباطات و آموزش با جوامع بین الملل
ارائه راهکارهای در آمد زایی و سود دهی باشگاهها در تقابل با باشگاه داری آماتوری
معرفی باشگاههای نمونه و مطرح کشور که توانسته اند با مدیریت صحیح افتخارات بزرگی را رقم بزنند.
 
میهمانان ویژه :
جمعی از مقامات وزارت ورزش ، اعضای کمیته ملی المپیک و پارالمپیک و سازمانهای زیربط، جمعی از اعضاء کمیسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران و اساتید ورزشی دانشگاهی کشور