برنامه تلویزیونی با مدیران موفق

بدینوسیله به اطلاع می رساند در راستای حمایت از تولید کنندگان و صنایع کشور و معرفی واحد های توا نمند و فعال در سراسر ایران در نظر است برنامه تلویزیونی با مدیران موفق در قالب یک برنامه 6 الی 10 دقیقه ای  تولید و در شبکه سوم سیما در بهترین زمان پخش گردد.

این برنامه 6 الی 10دقیقه ای که رسالت معرفی توانمندیهای واحدهای شاخص و معرفی مدیران توانمند کشور را در عرصه اقتصادی دارد در راستای دستیابی به شاخصه های ارتقاء جایگاه تولید ملی، تولید خواهد شد .

لذا بدینوسیله از جنابعالی به عنوان یکی از مدیران توانمند کشور دعوت میگردد تا در برنامه مذکور حضور یافته و معرفی واحد خود را در یکی از  پر مخاطب ترین شبکه های کشور داشته باشید .